PERSONAS DATI    

Vārds / Uzvārds:            Gudruna Vectirāne
Mobilais tālrunis:            +371 29419052
e-pasts:                          gudruna.vectirane@aizkraukle.lv

 

DARBA PIEREDZE 

Laika periods: 06/2000- pašlaik

Ieņemamais amats:    valdes locekle
Darba vietas nosaukums:    SIA "Aizkraukles ūdens ”

Laika periods: 03.2010 – pašlaik

Biedrības "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija", valdes locekle

Laika periods:    07/1998-06/2000

Ieņemamais amats:    projektu vadītāja
Darba vietas nosaukums: PU “Aizkraukles ūdens”


Laika periods:    05/1996-07/1998

Ieņemamais amats:    galvenā grāmatvede

Darba vietas nosaukums:    PU “Aizkraukles ūdens”

Laika periods:    01/1986 – 05/1996.
Ieņemamais amats:    būvuzraugs, nodaļas vadītāja

Darba vietas nosaukums : Aizkraukles rajona padomes Kapitālās celtniecības nodaļa

(Stučkas rajona Izpildkomiteja)

Laika periods:   08/1980- 01/1986.

Ieņemamais amats:    Meistare
Darba vietas nosaukums:    Stučkas rajona Komunālo pakalpojumu kombināts

Nozare:    Ūdensapgāde un kanalizācija

 

IZGLĪTĪBA       

Izglītības iestādes nosaukums un veids:   RĪGAS POLITEHNISKAIS INSTITŪTS, Inženierceltniecības fakultāte, Ūdensapgādes un kanalizācijas specialitāte
Laika periods:    1975. - 1980.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums:    Diploms- inženieris celtnieks
    
Izglītības iestādes nosaukums un veids:    Brocēnu vidusskola,             vidējā izglītība
Laika periods:    1964. - 1975.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums:    Atestāts par vidējo izglītību

 

PILNVARU TERMIŅŠ

20.11.2020.-19.11.2025.