2019. – 2022. GADS

SIA “Aizkraukles ūdens” neveic ziedošanu (dāvināšanu) un līdz šim nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).