Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.
Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.

SIA Aizkraukles ūdens galvenie komercdarbības veidi:

ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (NACE 36);
notekūdeņu savākšana un apstrāde (NACE 37).


Papildus pakalpojumi:
  • ūdensvadu un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts;
  • ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa;
  • zemes rakšanas darbi;
  • ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālo tīklu cauruļvadu tīrīšana, skalošana;
  • ūdensapgādes sistēmu dezinficēšana;
  • nosēdrezervuāru un tualešu izvešana;
  • notekūdeņu dūņu piegāde lauksaimniecībā izmantojamo augšņu mēslošanai.