• ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
 • notekūdeņu savākšana un apstrāde
 • ūdensvadu un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts
 • ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa
 • zemes rakšanas darbi
 • ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālo tīklu cauruļvadu tīrīšana, skalošana
 • ūdensapgādes sistēmu dezinficēšana
 • nosēdrezervuāru un tualešu izvešana
 • notekūdeņu dūņu piegāde lauksaimniecībā izmantojamo augšņu mēslošanai

 

Cenas  SIA “Aizkraukles ūdens” transporta pakalpojumiem 
 

 • Asenizācijas cisterna GAZ 3307 - 51,92 eur/st, 0.96 eur/km
 • Asenizācijas cisterna Mercedes Benz  - 120.00 eur/st, 2.00 eur/km
 • Traktors Zetor bez mucas - 26.20 eur/st
 • Traktors Zetor ar mucu - 37.46 eur/st
 • Ekskavators Komatsu WB 93R-5T - 46.78 eur/st
 • Cauruļu tīrīšanas iekārta Rodrunner - 15.20 eur/st
 • Kompresors Atlas Copco XAS 96Dd - 21.09 eur/st