Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.
Header grid.

Pakalpojumi

  • ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
  • notekūdeņu savākšana un apstrāde
  • ūdensvadu un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts
  • ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa
  • zemes rakšanas darbi
  • ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālo tīklu cauruļvadu tīrīšana, skalošana
  • ūdensapgādes sistēmu dezinficēšana
  • nosēdrezervuāru un tualešu izvešana
  • notekūdeņu dūņu piegāde lauksaimniecībā izmantojamo augšņu mēslošanai