Kontakti

Rekvizīti

SIA "Aizkraukles ūdens"
Adrese: Torņu iela 1,
Aizkraukle, Aizkraukles novads
LV-5101

Reģ.Nr.: LV48703000404
Banka: SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV56UNLA0035900508001

Kontaktpersonas

Dispečere

Pieteikums Skaitītāju maiņai
Ilze Plūme udens.birojs@inbox.lv 29263246
Klientu apkalpošanas daļa

Ilze Strazdiņa
Kadri Riekstiņa - Kondrova

udens@aizkraukle.lv

26495813
65121217

Valdes locekle Gudruna Vectirāne udens.birojs@inbox.lv

29419052
65122143

Galvenā grāmatvede Ingrīda Stivriņa udens.birojs@inbox.lv 26342098

Komunālinženieris (ūdensapgāde)

Arkādijs Kuzņecovs

blive@inbox.lv

29287824

Komunālinženieris (kanalizācija)

Jānis Ziediņš

ziedinsjanis@inbox.lv

29408934

Ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķis

Eduards Tumeļkāns

eduards_udens@inbox.lv

26379497

Neatradi atbildi uz savu jautājumu? Sazinies ar mums

* Jūsu vārds, e-pasts un tālrunis tiek peprasīts, lai mēs varētu ar Jums sazināties un sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu.