Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.
Header grid.

Kontakti

SIA “Aizkraukles ūdens”
Adrese: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Reģ.Nr. LV 48703000404

Valdes locekle: Gudruna Vectirāne; t.65122143
Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Abonentu daļa:  26495813
Komunālinženieris: 65122148
Galvenā grāmatvede: 65122146

e-pasts: udens.birojs@aizkraukle.lv