Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jāpaziņo katru mēnesi no 28.datuma līdz mēneša pēdējam datumam vienā no šiem veidiem:

mājas lapā www.aizkrauklesudens.lv; klientu portālā Bill.me;

vai

Ievietojot lapiņu ar informāciju par klientu (rēķina Nr., Vārds, uzvārds, adrese) un skaitītāju rādījumu vienā no mūsu pastkastītēm:

  • Lāčplēša ielā 1 (Aizkraukles novada pašvaldības ēkā);
  • SIA “Aizkraukles ūdens” Torņu ielā 1 pie Abonentu daļas durvīm  vai pastkastītē pie vārtiem.

 

Rādījumi jāuzrāda ar 3 zīmēm aiz komata (arī sarkanie cipari vai bultiņu rādījums uz sadaļu „pulkstenīšiem”).

SIA ”Aizkraukles ūdens” nolasa mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu katra mēneša pēdējā dienā .

Informācijai: Abonentu daļas t. 65121217; 26495813.

 

 

Mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites skaitītāja rādījums ir vienāds ar  visu dzīvokļu individuālo patēriņa skaitītāju rādījumu summu plus starpība, kas ir tas ūdens patēriņš, kas izlietots mājas koplietošanas telpu uzturēšanai, avāriju un remontu gadījumos un ko mājas iedzīvotāji ir patērējuši, bet nav uzrādījuši.

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par skaitītāju rādījumiem, nevar veikt skaitītāju verificēšanu vai nevar nodrošināt iespēju veikt attiecīgajā dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pārbaudi, par to rakstiski jāinformē SIA”Aizkraukles ūdens”  iesniedzot iesniegumu abonentu daļā vai atsūtot uz e-pastu : udens@aizkraukle.lv

Starpība tiek sadalīta uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, arī uz tiem, kas iesnieguši iesniegumu par prombūtni.

 

JA MĀJĀ BŪS ŠĀDI ĪPAŠNIEKI:
  • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas;
  • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;
  • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;
  • kuru skaitītāju pārbaudē konstatēts,ka skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti (pārbaudīti vai nomainīti) triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām-
STARPĪBA TIEK SADALĪTA UZ ŠIEM DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM.

Informācija par prombūtni ļauj neieslēgt šo īpašnieku iepriekšminētajās kategorijās!

 

JĀVEIC SKAITĪTĀJU VERIFIKĀCIJA!

Skaitītāju derīguma termiņš ir norādīts kvītī! Sekojiet paši, vēstules netiks sūtītas! Skaitītāju verifikācija jāveic 3 mēnešu laikā pirms verifikācijas termiņa beigām!

 

Informācija par skaitītāju maiņu: t.65122156, 29263246.