Avāriju dienests, dispečeri: 65122156; 29263246


Rādījumi jāpaziņo laika posmā no katra mēneša 28. līdz mēneša pēdējam datumam ieskaitot. Apmaksa jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam!