Lai sāktu lietot centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus ir jānoslēdz līgums ar SIA “Aizkraukles  ūdens”.
Topošajiem klientiem ir jāierodas Klientu apkalpošanas daļā Torņu iela 1, Aizkrauklē ar šādiem dokumentiem:
•    Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments un īpašuma apliecinošs dokuments (zemesgrāmatas apliecība, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, nomas līgums, īres līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību).
•    Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, rekvizīti un īpašuma apliecinošs dokuments  (zemesgrāmatas apliecība, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, nomas līgums, īres līgums ar Aizkraukles novada pašvaldību).

Pēc dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots līgums.

Līguma noslēgšana iespējama arī attālināti parakstot to ar e-parakstu. Klientu apkalpošanas daļas e-pasts: udens@aizkraukle.lv; tālrunis 26495813.