Aizkrauklē par sabiedrisko pakalpojumu ūdensapgāde un kanalizācija pakalpojumu lietotāji (privātmāju īpašnieki, juridiskās personas, kam nav īpašums daudzdzīvokļu mājā)  norēķinās pēc komercuzskaites mēraparātu rādījumiem ar SIA” Aizkraukles ūdens”.

Savukārt, daudzdzīvokļu mājās komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējais skaitītājs.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums , Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un uz likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais ūdens patēriņa skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts) jeb skaitītājs, kas uzskaita kopējo mājas patēriņu.

Mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites skaitītāja rādījums ir vienāds ar  visu dzīvokļu individuālo patēriņa skaitītāju rādījumu summu plus starpība, kas ir tas ūdens patēriņš, kas izlietots mājas koplietošanas telpu uzturēšanai, avāriju un remontu gadījumos un ko mājas iedzīvotāji ir patērējuši, bet nav uzrādījuši.

Daudzdzīvokļu mājās SIA “Aizkraukles ūdens” veic aprēķinus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem sadalot tos attiecīgi katram dzīvokļa īpašumam.

Starpība galvenokārt rodas, ja kāds no dzīvokļa īpašniekiem ziņo savu patēriņu neregulāri, uzrāda nepatiesu patēriņu vai neuzrāda to vispār, kā arī ja dzīvoklī esošie skaitītāji ir bojāti, nav verificēti, un mājā ir radušās noplūdes iekšējos tīklos. Starpība var rasties arī tad, ja skaitītāju rādījumi tiek nolasīti atšķirīgos datumos.

Ja visi dzīvokļu īpašnieki apzinīgi  un tālāk norādītajā periodā uzrādīs savu ūdensskaitītāju rādījumus, starpības nebūs vai tā būs minimāla.

Ūdens patēriņa starpība: Ekonomikas ministrijas sagatavotā infografika

Abonentu daļas
pieņemšanas laiki:

Pirmdiena, ceturtdiena
8.00-12.00  13.00-17.00

Tālr. 65121217, 26495813
e-pasts: udens@aizkraukle.lv
Katra mēneša no 1. līdz 6. datumam apmeklētāji netiek pieņemti.

 

Ūdens skaitītāju maiņu pieteikt pa tālr. 65122156, 29263246