Jaunie noteikumi par dzeramā ūdens kvalitāti un kontroli

- 02. Oktobris, 2023
Jaunie noteikumi par dzeramā ūdens kvalitāti un kontroli

Latvijā ir pieņemti jauni, būtiski noteikumi attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti un tā kontroli. Šie noteikumi ir izstrādāti, lai garantētu ūdens drošumu un atbilstību augstām kvalitātes normām. Tie skar ne tikai publiskās ūdensapgādes sistēmas, bet arī privātos avotus, un ir svarīgi visiem, kuri nodrošina dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem.

Noteikumi aptver gan virszemes, gan pazemes ūdens resursus, kas tiek izmantoti gan ikdienas mājsaimniecības vajadzībām, gan pārtikas gatavošanai. Tie uzliek stingras prasības ūdens kvalitātei, kas jāievēro visām attiecīgajām iestādēm un organizācijām, nodrošinot, ka dzeramais ūdens ir drošs un veselībai nekaitīgs.

Detalizēti nosakot prasības attiecībā uz dažādu mikroorganismu un ķīmisko vielu koncentrāciju dzeramajā ūdenī, noteikumi nodrošina, ka patērētāji saņem drošu un veselīgu produktu. Tāpat tie nosaka skaidrus rādītājus, pēc kuriem jāvadās ūdens piegādātājiem, veicot kvalitātes kontroli un monitoringu.

Šie noteikumi uzsver ūdens piegādātāju atbildību, ne tikai par ūdens kvalitātes uzraudzību, bet arī par savlaicīgu rīcību, ja tiek konstatētas jebkādas neatbilstības. Tas nozīmē, ka ūdens piegādātājiem ir jābūt gataviem veikt nepieciešamos uzlabojumus un pasākumus, lai garantētu kvalitātes standartu ievērošanu.

Jaunie noteikumi ir svarīgs solis uz priekšu, lai nodrošinātu Aizkraukles iedzīvotāju veselību un labklājību. Tie palīdzēs uzturēt augstu dzeramā ūdens kvalitātes standartu visā Latvijā, nodrošinot patērētājiem uzticamu un drošu ūdens avotu.

Papildus informācija par šiem noteikumiem ir pieejama šeit.