"Baltic Water Works Conference 2023" - Svarīgs solis uz nākotni ūdenssaimniecībā

- 22. Maijs, 2023

Veselīgas un drošas sabiedrības pamatā ir nepārtraukta un uzticama ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana - sākot ar ūdens piegādi līdz notekūdeņu attīrīšanai. Tieši šo nozīmīgo aspektu uzsvēra Baltijas valstu un starptautiskie eksperti šī gada "Baltic Water Works Conference 2023" konferencē, kas notika 2023. gada 18. maijā, Jūrmalā. Vairāk nekā 200 nozares profesionāļi no Baltijas valstīm un citām Eiropas valstīm apmeklēja pasākumu, lai dalītos pieredzē un zināšanās.

Pasākumu atklāja Jūrmalas pašvaldības vadītāja Rita Sproģe, kopā ar nozīmīgiem asociāciju pārstāvjiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas. Viņu atklātās runas iezīmēja konferences svarīgumu un plašo starptautisko sadarbību ūdenssaimniecības jomā.

Konferences pirmajā daļā tika apspriesti notekūdeņu dūņu pārvaldības jautājumi, ar uzsvaru uz inovatīvām metodēm un stratēģijām. Eksperti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas dalījās ar saviem panākumiem un izaicinājumiem, bet starptautiskie eksperti atklāja modernās tehnoloģijas notekūdeņu apstrādē.

Otrajā daļā tika akcentēta ūdenssaimniecības nozīme ārkārtas situācijās, kur īpaši emocionālu un informatīvu lekciju sniedza Ukrainas pārstāvis Oleksandr Kravchenko, atklājot ūdenssaimniecības darbību kara apstākļos. Pārējie eksperti pievērsās praktiskiem risinājumiem nepārtrauktības nodrošināšanai.

Konferences noslēgumā tika pārrunātas aktualitātes un nākotnes virzieni ūdenssaimniecībā, sākot no darbaspēka sagatavošanas līdz jaunākām tehnoloģijām. Dalībniekiem bija arī iespēja iepazīties ar dažādu uzņēmumu piedāvātajiem risinājumiem izstādē.

Konference "Baltic Water Works Conference 2023" ir izcils piemērs starptautiskajai sadarbībai un zināšanu apmaiņai ūdenssaimniecības jomā, uzsverot tās būtisko nozīmi mūsu ikdienas dzīvē.

Foto: Ilva Skreba.
No kreisās: Sandis Dejus (LŪKA izpilddirektors), Bronius Miežutavičius (LVTA prezidents), Raili Kärmas (EVEL izpilddirektore), Vaidotas Ramonas (LVTA izpilddirektors), Guntars Dambenieks (LŪKA prezidents).