Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.
Header grid.

Rēķinu varēs apmaksāt arī veikalu Maxima kasēs

Datums: 06.05.2020 10:42
66 skatījumi
SIA Aizkraukles ūdens informē, ka sākot ar 2020.gada maiju, rēķinu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem varēs apmaksāt arī veikalu Maxima kasēs.  Maksa par šo pakalpojumu ir 0.50EUR.
 
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus  šeit noziņot nevarēs.
 
Rādījumi ir jāpaziņo katru mēnesi no 28.datuma līdz mēneša pēdējam datumam vienā no šiem veidiem:
-  klientu portālā www.aizkrauklesudens.lv klienta kabinets- Bill.me; vai
-   ievietojot lapiņu ar informāciju par klientu (rēķina Nr., Vārds, uzvārds, adrese) un skaitītāju rādījumu pastkastē līdzās norēķinu kases lodziņam Lāčplēša ielā 4.

Informējam, ka sākot ar maiju, nepieņemsim rādījumus, kuri tiek ziņoti internetbankās.

Informācijai - Abonentu daļas t. 65121217; 26495813.