Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.
Header grid.

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFA PROJEKTU

Datums: 31.10.2022 10:13
57 skatījumi
SIA Aizkraukles ūdens, vienotais reģistrācijas numurs 48703000404, juridiskā adrese - Torņu ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 2022.gada 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas 2015. gadā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Torņu ielā 1, Aizkrauklē no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Aizkraukles ūdens” galveno grāmatvedi Ingrīdu Stivriņu, tālr.nr. 26342098.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov. LV-5101, e-pasta adresi: udens.birojs@inbox.lv un telefonu-faksu numurs: 65122143, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".